Tên miền .vn

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
.vn
.com.vn | .net.vn | .biz.vn Miễn phí
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
Miễn phí
.name.vn Miễn phí
Tên miền Tiếng Việt 0 ₫ 50,000 ₫ Miễn phí

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
.com


.net


.org


.biz


.info


.mobi


.asia


.xxx


.tv


.co


.us


.eu


.site


.tel


.zone


.shop


.blog


Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký năm đầu tiên
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì từ năm thứ 2/năm
(Chưa bao gồm VAT)
Chuyển về iNET
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz


.top


.in


.firm.in


.net.in


.org.in


.com.co


.me


.online


.cc


.name


.gen.in


.ind.in


.tw


.computer


.land


.company


.academy


.gift


.marketing


.media


.website


.ws